Predfestivalski dogodki 2017

PREDFESTIVALSKI DOGODKI
EVENTI INTRODUTTIVI

 

Trst – Trieste

Petek / Venerdì, 1. 9. 2017, ob / alle 18.00

Trg Hortis 4, pred čitalnico Fulvio Tomizza / p.zza Hortis 4, davanti all’emeroteca Fulvio Tomizza
Vidimo se … in biblioteca! ob 70-letnici Narodne in študijske knjižnice, Trst
Ci vediamo … v knjižnici! in occasione del 70° anniversario della fondazione della Biblioteca Nazionale Slovena e degli Studi, Trieste
Odprtje razstave-projekcije dokumentarnega gradiva o NŠK in pogovor med Paolom Rumizem in Marto Verginella o bralni kulturi in o njunem odnosu do knjižnic / Inaugurazione della proiezione documentaria sulla NŠK e dialogo tra Marta Verginella e Paolo Rumiz sulla cultura della lettura e sul loro rapporto con le biblioteche
Dogodek prireja: Narodna in študijska knjižnica v sodelovanju z Občino Trst in Mestno knjižnico / A cura della: Biblioteca Nazionale Slovena e degli Studi in collaborazione con il Comune di Trieste e la Biblioteca Civica

 

Petek / Venerdì, 8. 9. 2017, ob / alle 17.30

Trg / p.zza Oberdan 7, ts360 – Tržaško knjižno središče / Centro triestino del libro
Odprtje razstave KAMNITA SUHOZIDNA DEDIŠČINA KRASA
Inaugurazione della mostra IL PATRIMONIO CARSICO DELLE COSTRUZIONI A SECCO IN PIETRA
Kustos / Curatore: Vojko Ražem
Sodelujeta zbora / Partecipano i cori: MePZ Lipa in / e MoVS Lipa iz Bazovice
dirigirata / dirigono: Tamara Ražem – Locatelli in / e Anastasia Purič

 

Petek / Venerdì, 8. 9. 2017, ob / alle 20.00

Grad sv. Justa / Castello San Giusto
Pojemo na gradu
Castello in canto
Natopajo zbori / Si esibiscono i cori: DVS Primorsko, Mačkolje / Caresana; ŽeVS Barkovlje / Barcola; MePZ Lipa, Bazovica / Basovizza; Zbor Jacobus
Gallus, Trst / Trieste; MePZ Halietum, Izola / Isola

 

Torek / Martedì, 12. 9. 2017, ob / alle 16.30

Muzej Itala Sveva / Museo Sveviano, Ul. / via Madonna del Mare 13
Vera asasinov / Il credo degli assassini
Izvor Bartolovega Alamuta / Alle origini di “Alamut” di Vladimir Bartol
Sodelujeta / Con Riccardo Cepach in / e Fabrizio Foschini
Zgodovinski izvor in viri legende o sekti asasinov, nepremagljivih morilcev, in njihovega karizmatičnega vodje Hasana Ibn Sabo, “strarca z gore”,
poglavarja izmailcev in varuha njihovega skrivnostnega znanja, ki ga povzema nauk: “Nič ni resnično, vse je dovoljeno.” / Le origini storiche e
le fonti della leggenda della setta degli hashishin, gli invincibili sicari e del loro capo carismatico Hasan Ibn Sabbah, il “vecchio della montagna”, capo
carismatico degli ismaeliti e custode del loro sapere occulto, racchiuso nel motto “Niente è vero. Fai ciò che vuoi!”.
Dogodek prireja Muzej Itala Sveva / Evento a cura del Museo Sveviano

 

Torek / Martedì, 12. 9. 2017, ob / alle 18.30

Sveti Ivan / San Giovanni
“Andemo a San Giovanni col cales”
Inseguendo lo scrittore Vladimir Bartol e la sua famiglia
Po sledeh Vladimirja Bartola in njegove družine
Voden ogled v italijanščini / Visita guidata in lingua italiana
Zbirališče pred svetoivansko cerkvijo / Ritrovo nel piazzale Gioberti davanti alla Chiesa Cattolica Parrocchiale S. Giovanni Decollato
Dogodek prirejata / A cura di: Slovenski klub, Gruppo 85 Skupina
Vodi / Guida: Patrizia Vascotto

 

Sreda / Mercoledì 13. 9. 2017, ob / alle 18.30

Trg / p.zza Piccola 2, Palača / Palazzo Costanzi, dvorana / sala Veruda
Odprtje razstave in predstavitev kataloga NA KRILIH GALEBA – Slovenski ilustratorji v Italiji
Vernice della mostra e presentazione del catalogo SULLE ALI DEL GABBIANO – Illustratori sloveni in Italia
Dogodek prirejata / A cura di: ZSKD in Založništvo tržaškega tiska /
Editoriale stampa triestina

 

Sreda / Mercoledì, 13. 9. 2017, ob / alle 21.00

Kulturni dom, Ul. Petronio 4 / via Petronio 4, Trst / Trieste
Pristanišče perspektiv
Il porto delle prospettive
Večer v znamenju mode in fotografije, namenjen promociji mladih slovenskih ustvarjalcev iz Trsta. Predstavilo se bo 8 modnih ustvarjalcev, 3 fotografi in 2 maskerki. Večer bo popestril DJ. / Serata di moda e fotografia dedicata alla promozione di giovani artisti della comunità slovena di Trieste. Si presenteranno 8 stilisti, 3 fotografi e 2 make up artist. La serata sarà animata da un DJ.
Dogodek pripravili prostovoljke in prostovoljci Državne civilne službe ARCI Servizio civile / A cura dei volontari e volontarie ARCI Servizio civile
Režija in napovedovanje / Regia e presentazione: Elena Husu

 

Koper – Capodistria

Četrtek / Giovedì, 7. 9. 2017, ob / alle 19.00

TV snemanje predstave Kako postati Slovenci v 50 minutah
Registrazione per la TV della commedia Come diventare Sloveni in 50 minuti
Režija / Regia: Sabrina Morena
Igrajo / Con: Daniel Dan Malalan, Alessandro Mizzi (video), Boštjan Zavnik
Omejeno število mest. Info in rezervacije: urad ZSKD-ja tel. 040635626 / Posti limitati. Per info e prenotazioni tel. 040635626 (uffici ZSKD)

 

Gorica – Gorizia

Sobota / Sabato, 9. 9. 2017, ob / alle 10.00

Severna Postaja, Trg nove Evrope / p.zza Transalpina; Na Goriščku, Trg / p.zza Medaglie d’Oro; Na Kornu, Trg / p.zza De Amicis; Zlati Pajek, Korzo / corso Verdi; Dvor Bratina, Travnik / p.zza della Vittoria; Plošča Tolminskim puntarjem, Travnik / p.zza della Vittoria; Stolni trg, Trg / p.zza Cavour; Trgovski dom, Korzo / corso Verdi; kip S. Gregorčiča Ljudski vrt / Giardino Pubblico
Kulturni sprehod po slovenski Gorici
Passeggiata culturale attraverso la Gorizia slovena
Dogodek prireja / A cura di: ZSKD Gorica
Sodelujejo / Partecipano:
AŠD-Mažoretna twirling skupina Doberdob / Gruppo Majorettes Doberdò del Lago
Moška vokalna skupina Sraka – SKRD O. Župančič, Štandrež / Coro Župančič, Sant’Andrea
Sanje s kitaro – skupina kitar iz Nove Gorice / ansamble di chitarre di Nova Gorica
Ženski zbor Jezero – SKRD Jezero Doberdob / Coro femminile Jezero, Doberdò del Lago
Glasbena matica v Furlaniji Julijski krajini
Otroški pevski zbor Briški slavčki – KD Briški grič, Števerjan / Coro giovanile Briški slavčki, San Floriano del Collio
Kinoatelje
Moški zbor Skala – KD Skala, Gabrje / Coro virile Skala, Gabria
Moški zbor Jezero – SKRD Jezero, Doberdob / Coro virile Jezero, Doberdò del Lago
Mali in veliki otroški zbor KD Sovodnje / Coro giovanile KD Sovodnje, Savogna d’Isonzo
Fotoklub Skupina 75, Gorica / Gorizia
NŠK – Knjižnica Damir Feigel / Biblioteca slovena Damir Feigel
Točke povezujejo / Presentano: dijakinje DTTZ ŽIGA ZOIS – Smer turizem – Gorica / le studentesse dell’ITC ŽIGA ZOIS – Indirizzo turistico – Gorizia
Režija / Regia: Andrea Pahor

 

 

POFESTIVALSKI DOGODEK
EVENTO CONCLUSIVO

 

Čedad – Cividale

Sobota / Sabato, 23. 9. 2017, ob / alle 16.00

Trg / p.zza Paolo Diacono
Voden ogled Čedada v slovenskem jeziku v okviru projekta Cividale, po slovensko Čedad
Visita guidata in lingua slovena di Cividale nell’ambito del progetto Cividale, po slovensko Čedad
obvezna prijava do zapolnitve mest / prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento dei posti:
KD Ivan Trinko, tel. 0432 731386 in / e info point ZSKD
ogled razstave / visita della mostra Mario Magajna fotograf

ob / alle 19.00
Cerkev / Chiesa Santa Maria dei Battuti, Ul. / via Borgo di Ponte
Koncert in predstavitev CD-ja Barskega okteta »Judje dolin«
Concerto e presentazione CD del coro Barski oktet »Judje dolin«
Dogodek prirejajo: ZSKD Čedad, KD Ivan Trinko, Občina Cividale del Friuli, Barski oktet
A cura di: ZSKD Cividale, Circolo di Cultura Ivan Trinko, Comune di Cividale del Friuli, Barski oktet

Comments are closed