PETEK, 15. SEPTEMBRA 2017
VENERDÌ 15 SETTEMBRE 2017

 

9.00 – 13.00

Program za šole
Programma per le scuole
Fotoorientacija / Foto-orienteering,
predstavitve Slovencev v Italiji in večkulturnega mesta / presentazioni degli Sloveni in Italia e della città multiculturale, medkulturne igre /
giochi interculturali, ogledi po poteh slovenskega Trsta / visite guidate della Trieste slovena
Dogodek prirejajo / A cura di: Slovenski taborniki v Italiji / Taborniki sloveni in Italia Rod modrega vala, Slovenska zamejska skavtska organizacija
/ Associazione scouts sloveni in Italia, Slovenski raziskovalni inštitut / Istituto Sloveno di Ricerche (SLORI)

 

10.00

Ul. / via Petronio 4, Kulturni dom
Glasbene komedije / musical:
Pika Nogavička in prijatelji – nastopajo / si esibiscono: Barvana klapa VZŠ Mitja Čuk
Alica v čudežni deželi – nastopajo / si esibiscono: učenci Dijaškega doma Gorica / gli alunni del Dijaški dom Gorica
Režija / Regia: Andreja Benedetič
Glasbena priredba in prevod v slovenščino / arrangiamento musicale e traduzione in sloveno: Damjana Golovšek
Briljantina, grejs po naše – nastopajo / si esibiscono: srednješolska skupina mestnih društev SKD Škamperle – Sv. Ivan, KD Ivan Grbec –
Škedenj in SKD Barkovlje / gruppo delle scuole medie dei circoli culturali SKD Škamperle -S.Giovanni, KD Ivan Grbec – Servola e SKD Barkovlje –
Barcola

 

14.15 – 17.00

Morski val v živo s Slofesta – Radio Trst A
Trasmissioni radiofonica dal vivo Morski Val – Slofest su Radio Trst A
Oblikuje: Deženi sedež Rai za FJK / A cura della: Sede regionale RAI FVG

 

15.00

Ul. / via Rossini 4, Palača / Palazzo Gopcevich, Dvorana / Sala Bobi Bazlen
Potovanje v skriti svet fotografije Arneja Hodaliča
Viaggio nel mondo misterioso della fotografia di Arne Hodalič
Predavanje slovenskega fotografa, popotnika, novinarja, potapljača in jamarja, ki redno sodeluje z revijo National Geographic
Incontro col fotografo sloveno, nonchè giornalista, subacqueo e speleologo che collabora regolarmente con la rivista National Geographic
Dogodek prireja / A cura di: Fotovideo Trst 80

 

17.00

Trgovinska zbornica / Camera di Commercio Trieste
Odprtje razstave / Inaugurazione della mostra
TRŽAŠKE SLOVENKE
LE TRIESTINE SLOVENE
Sodelujejo / Partecipano: Ingrid Sergaš, Valentina Repini, Maria Teresa Bassa Poropat;
Glasbeni utrinek / Intermezzo musicale Aljoša Saksida, Lara Černic, Katia Delpiano – Lepe Vide
Pripravila: Narodna in študijska knjižnica / A cura della: Biblioteca Nazionale Slovena e degli Studi

 

17.30
Slovenščina z empatijo – srečanje posvečeno pisatelju Vladimirju Bartolu
Lo sloveno con empatia – incontro dedicato allo scrittore Vladimir Bartol
Zamisel / A cura: di Elena Cerkvenič

 

18.45

Ul. / via Rossini 4, Palača / Palazzo Gopcevich, Dvorana / Sala Bobi Bazlen
Predstavitev dokumentarnega filma / Presentazione del documentario:
Pogled iz zaliva – zgodovina Alpinističnega odseka SPDT
Uno sguardo dal golfo – la storia della Sezione alpinistica dello SPDT
Zamisel / A cura di: Slovensko planinsko društvo Trst (SPDT)

 

21.00

Slovesni otvoritveni koncert s skupinama VokalArt in Bodeča Neža
Concerto inaugurale con i gruppi VokalArt e Bodeča Neža
Projekt Spectrum: vokalno-instrumentalno delo Karla Jenkinsa “Adiemus, pesmi iz svetišča” s prepletanjem poezije in zvočnimi posegi Ivana Penova
Progetto Spectrum: Composizione vocale-strumentale di Karl Jenkins “Adiemus, Songs of Sanctuary” con intreccio di poesie nell’elaborazione compositiva di Ivan Penov
Dirigent / Direttore: Mira Fabjan
Nastopajo / Si esibiscono: Pevska skupina VokalArt, Dekliška vokalna skupina Bodeča Neža (dirigent/direttore: Mateja Černic), instrumentalna 
skupina /gruppo strumentale