SOBOTA, 16. SEPTEMBRA 2017
SABATO 16 SETTEMBRE 2017

 

10.00

Štiri humoreske Vladimirja Bartola: Trst v 50-ih letih med ZVU in Titom
Quattro racconti umoristici di Vladimir Bartol: Trieste anni ‘ 50 tra GMA e Tito
Sodelujejo / Con: Patrizia Vascotto, Piero Purič-Purini, Massimiliano Schiozzi
Pobudnik: Cizerouno v sklopu projekta Varcare la frontiera #5 / Promosso da: Cizerouno nell’ambito di Varcare la frontiera #5
Kavo ponuja / Il caffè è offerto da Primo Aroma

 

11.30

Srečanje z novejšo slovensko poezijo v Italiji
Incontro con la poesia slovena contemporanea in Italia
Knjigo N. Zaghet Autori sloveni in Italia bo predstavil W. Chiereghin; o zbirkah M. Košute, M. Kravosa, B. Pangerca, A. Pregarca, M. Kostnapfel in A. Bukovaz bodo spregovorili C. Benussi, R. Dedenaro, M. Vocci, M. Silvestri, D. Betocchi, V. Purič; branje pesmi v italijanščini L. Zuffi
Il libro di N. Zaghet Autori sloveni in Italia sarà introdotto da W. Chiereghin; le raccolte dei poeti M. Košuta, M. Kravos, B. Pangerc, A. Pregarc, M. Kostnapfel e A. Bukovaz verranno presentate da C. Benussi, R. Dedenaro, M. Vocci, M. Silvestri, D. Betocchi, V. Purič; lettura delle poesie in italiano L. Zuffi
Dogodek prireja / A cura di: Slavistično društvo Trst-Gorica-Videm v sodelovanju z Narodno in študijsko knjižnico / Associazione degli Slavisti di Trieste-Gorizia-Udine in collaborazione con la Biblioteca Nazionale Slovena e degli Studi
Aperitiv ponuja / L’aperitivo è offerto da: Ad Formandum

 

15.00

Mladinski popoldan
Pomeriggio dedicato ai giovani
Glasba / musica, ples / ballo, cheerleading
Sodelujejo / Collaborano:
Združeni otroški pihalni orkester / Orchestra a fiati giovanile »Skupaj z’gud’mo«, dir. Danijel Grizonič
OPZ / Coro di voci bianche Fran Venturini, dir. Susanna Zeriali – Domio / Domjo
Mali tamburaši / orchestra giovanile di tamburizze SKD F. Prešeren Boljunec in Oš F. Venturini Boljunec – Boršt dir. Aljoša Saksida
Plesne skupine / Gruppi di ballo della ZSKD
AŠD / ASD Cheerdance Millenium

 

15.00

Trg / p.zza Verdi
Žogarija
Football Fun
Dogodek prireja / A cura di: ZSŠDI – Združenje slovenskih športnih društev v Italiji / Unione delle associazioni sportive slovene in Italia

 

15.30

Voden ogled v slovenščini / Visita guidata in sloveno
Po poteh Primoža Trubarja – sprehod skozi tržaško Staro mesto
Le strade di Primož Trubar – un itinerario attraverso Cittavecchia
Zbirališče na Borznem trgu pred vhodom v Trgovinsko zbornico / Ritrovo p.zza della Borsa, davanti all’ingresso della Camera di
Commercio
Zaključek ob 17.00 pri Bonomovi palači v Ulici na Grad / Conclusione alle 17.00 presso il Palazzo Bonomo in via del Castello
Zamisel / A cura di: prof. Marta Ivašič
V primeru slabega vremena bo dogodek prestavljen na kasnejši datum / In caso di maltempo l’evento sara’ posticipato a data da destinare

 

17.00

Razpršeni zborovski nastopi
Esibizioni corali diffuse
ob / alle 17.00, Ricreatorio Toti, Trg / p.zza Barbacan,
ob / alle 17.30, Ul. / via S. Silvestro, Trg / p.zza Piccola – pod oboki občinske palače / sotto i portici del Palazzo comunale,
ob / alle 18.00, Trg / p.zza della Borsa
Sodelujejo zbori / Collaborano i cori: MePZ Igo Gruden, MePZ Naše Vasi, MoPZ Vasilij Mirk, MoPZ Lipa, TPPZ Pinko Tomažič, MePZ Slovenec-
Slavec, ŽPZ društva slovenskih upokojencev za Goriško, MePZ Fran Venturini, MoPZ Vesna

 

19.00

Krstni nastop zbora VOX TERGESTI (projektni zbor ZSKD – USCI Ts)
Concerto d’esordio del coro VOX TERGESTI (coro a progetto ZSKD – USCI Ts)
Zbor VoxTergesti sestavljajo pripadniki zgodovinskih tržaških skupnosti / Il coro Vox Tergesti è formato da componenti delle comunità storiche di Trieste
Dirigira / Dirige: Mirko Ferlan

 

21.00

Martin Lissiach, Daniel Dan Malalan, Sabrina Morena
Soseska Evropa ali Kako postati Evropejci z zaščitenim poreklom!
Condominio Europa o Come diventare europei doc!
Koprodukcija: Slovensko stalno gledališče in Zadruga Bonawentura v sodelovanju z ZSKD
Coproduzione: Teatro Stabile Sloveno e Bonawentura soc.coop. in collaborazione con ZSKD
Režija / Regia: Sabrina Morena
V soseski živijo stanovalci različnih narodnosti. Vsako sobivanje prinaša svetle in bolj težavne trenutke: tokrat se nesoglasja, predsodki in nezaupanja vnamejo ob “skrivnostnem” dogodku, v smešni detektivki, ki je metafora odnosov znotraj težko združljive Evrope.
In questo condominio vivono persone di nazionalità diverse. Ogni convivenza ha i suoi lati positivi e negativi: qui le incomprensioni, i pregiudizi e le diffidenze si accendono quando capita un fatto “misterioso”, in un giallo comico che diventa metafora dei rapporti all’interno di un’Europa difficoltosamente unita.
Igrata / Con: Daniel Dan Malalan, Nikla Petruška Panizon
Sodelujejo na videoposnetkih / Con la partecipazione straordinaria in video di: Laura Bussani / Vesna Guštin / Tiina Hallikainen / Franko Korošec /
Alessandro Mizzi / Marcela Serli / Mefehnja Tatcheu
Scene in kostumi / Scene e costumi: Peter Furlan, Sabrina Morena
Asistentka režije / Assistente alle regia: Agnese Accurso
Montaža in video / Montaggio e video: Antonio Giacomin
Direktor fotografije / Direttore della fotografia: Bruno Beltramini
Ton videa / Fonico del video: Havir Gergolet
Posebna zahvala / Si ringraziano: Spazio d’arte Trart di Federica Luser, Raffaella Busdon, Claudia Cervo, Federico Fumolo

 

22.30
Serra Hub
SLOW FAST
Slofest after party