NEDELJA, 17. SEPTEMBRA 2017
DOMENICA 17 SETTEMBRE 2017

 

8.00

Cerkev Novega sv. Antona / Chiesa di Sant’Antonio Taumaturgo
Sv. maša / Santa messa
Poje / Canta: Združeni zbor Zveze cerkvenih pevskih zborov iz Trsta / Coro dell’Associazione dei cori parrocchiali di Trieste

 

9.30

Predstavitev razstave o življenju in delu msg. Dušana Jakomina
Presentazione della mostra sulla vita e sull’opera di msg. Dušan Jakomin
Zamisel / a cura di: Škedenjsko kulturno društvo / Opera culturale di Servola

 

10.00

Voden ogled v italijanščini / Visita guidata in italiano
Po poteh Primoža Trubarja – sprehod skozi tržaško Staro mesto
Le strade di Primož Trubar – un itinerario attraverso Cittavecchia
Zbirališče na Borznem trgu pri Neptunovem vodnjaku / Ritrovo p.zza della Borsa, Fontana del Nettuno
Zaključek ob 11.30 na Borznem trgu / Conclusione alle 11.30 in p.zza della Borsa
Zamisel / A cura: di prof. Marta Ivašič
V primeru slabega vremena bo dogodek prestavljen na kasnejši datum /In caso di maltempo l’evento sara’ posticipato a data da destinare

 

11.00

Milijon podpisov za raznolikost v Evropi
Un milione di firme per la diversità in Europa
predstavitev evropske državljanske pobude / presentazione dell’iniziativa dei cittadini europei Minority safepack – »You are not alone – Niste sami – Non siete soli«
Dogodek prirejata / A cura di: Slovenko kulturna gospodarska zveza (SKGZ) / Unione culturale economica slovena in / e Svet slovenskih organizacij (SSO) / Confederazione organizzazioni slovene
Sodelujejo / Intervengono:
Herbert Dorfman, evroparlamentarec / europarlamentare Südtiroler Volkspartei (SVP)
Rudi Pavšič, predsednik / presidente SKGZ
Walter Bandelj, predsednik / presidente SSO
Kavo ponuja / Il caffè è offerto da Primo Aroma

 

12.30

Iz Trsta na Dunaj v prihodnost
Da Trieste a Vienna verso il futuro
Pogovor z arh. Borisom Podrecco / Incontro con l’arch. Boris Podrecca
Srečanje vodi / Modera: Dimitri Waltritsch

 

15.00

Glasbeni sprehod po židovski četrti
Le note musicali attraversano il ghetto ebraico
Nastopajo učenci Glasbene Matice v Furlaniji Julijski Krajini / Si esibiscono i giovani allievi della Glasbena Matica Friuli Venezia Giulia
Dogodek prireja / A cura di: Glasbena matica v Furlaniji Julijski krajini

 

16.00

Vodeni ogledi slovenskega Trsta
Visite guidate della Trieste slovena
Obvezna prijava pri info točki do 15.30 ali do zapolnitve mest (50)
Iscrizioni obbligatorie presso l’infopoint entro le 15.30 ovvero fino all’esaurimento posti (50)

 

17.00
V Trstu, skupaj / A Trieste, insieme
Nastop skupin zgodovinskih tržaških skupnosti. Gostje prijatelji iz Benečije.
Esibizioni dei gruppi delle comunità storiche di Trieste. Ospiti gli amici della Benečija.
Nastopajo / Si esibiscono:
Tržaška folklorna skupina Stu ledi / Gruppo folkloristico triestino Stu ledi
Plesna skupina Orfeas in zbor Messòghios za grško skupnost / Gruppo folkloristico Orfeas e Coro Messòghios della comunità greca
Srbsko kulturno društvo Vuk Karadžič za srbsko pravoslavno skupnost iz Trsta/ Associazione culturale serba Vuk Karadžič per la comunità serbo
ortodossa di Trieste
Beneška folklorna skupina Živanit / Gruppo folkloristico della Benečija »Živanit«
Predstavitev zgibanke TRST V MNOŽINI
Presentazione del depliant TRIESTE PLURALE
Dogodki in prazniki zgodovinskih skupnosti v Trstu
Eventi e festività delle comunità storiche di Trieste
Dogodek prirejata / A cura di: Gruppo 85 Skupina in / e SLORI