Od / Dal 20. 9. do / al 30. 9. 2021
Kanalska dolina / Val Canale

Osnovna šola / Scuola elementare 
Gledališka delavnica za otroke
Laboratorio teatrale per bambini
Gledališka delavnica za predšolske in osnovnošolske otroke.

Laboratorio teatrale per i bambini della scuola dell’infanzia ed elementare.
Organizator / Organizzato da: SKS Planika / Centro Culturale Sloveno Stella alpina

Torek / Martedì, 21. 9. 2021, ob / alle 18.00
Milje / Muggia

Portič San Rocco / Porto San Rocco 
Nasvidenje poletje, dobrodošla jesen
Addio estate, benvenuto autunno
Ensemble Jeté izvaja koncert skladb skladatelja Astorja Piazzolle.

Concerto di brani del compositore Astor Piazzolla, eseguite dall’Ensemble Jeté.
Organizator / Organizzato da: DSMO Kiljan Ferluga / Associazione degli Sloveni del Comune di Muggia Kiljan Ferluga

Četrtek / Giovedì, 16. 9. 2021, ob / alle 19.00
Trst / Trieste

Kulturni dom 
Poklon Beethovnu
Omaggio a Beethoven
Preplet glasbe in besede ob 250-letnici rojstva Ludwiga van Beethovna bodo oblikovali pianisti Luca Sacher, Tomaž Simčič in Max Zuliani ter glasbenica Tamara Stanese in muzikolog Ivano Cavallini. Dogodek bo v slovenščini in italijanščini.
Un particolare intreccio tra parola e musica, in occasione del 250° anniversario della nascita del compositore Ludwig van Beethoven, verrà proposto dai pianisti Luca Sacher, Tomaž Simčič e Max Zuliani, dalla musicista Tamara Stanese e dal musicologo Ivano Cavallini. L’evento si terrà in sloveno e in italiano.
Organizator / Organizzato da: Slovenski klub, Društvo slovenskih izobražencev, Glasbena matica Furlanija Julijska krajina, Slovensko stalno gledališče/Teatro stabile sloveno

Četrtek / Giovedì, 16. 9. 2021, ob / alle 20.30
Devetaki 32 – Vrh / San Michele del Carso
Kulturni center / Centro culturale Danica

Glas harmonike in melodija kraških glasov
Il suono della fisarmonica e le voci del Carso
Nastop skupine harmonikašev Kremenjak in ŽVS Danica.
Concerto del gruppo di fisarmoniche Kremenjak e del gruppo vocale femminile Danica.
Organizator / Organizzato da: KD Danica v sodelovanju s / in collaborazione con AŠKD Kremenjak

Torek / Martedì, 14. 9. 2021, ob / alle 20.00
Števerjan / San Floriano del Collio, sedež / sede del circolo culturale KD Briški grič
Nagrajevanje Fotografskega natečaja Poletje v šklocu
Premiazione del Concorso fotografico L’estate in un click
Dogodek prirejata / A cura di: KD Briški grič, Fotoklub Skupina 75
Letak / Volantino

Ponedeljek / Lunedì, 13. 9. 2021, ob / alle 20.00
Štandrež / Sant’Andrea

Župnijska cerkev Svetega Andreja apostola / Chiesa di Sant’Andrea Apostolo
Ars teatralis
Literarni večer, s katerim bo SSG obeležilo 300-letnico Škofjeloškega pasijona in 700-obletnico Dantejeve smrti.

Serata letteraria dedicata al 300° della Passione di Škofja Loka (Škofjeloški pasijon –  rappresentazione sacra in lingua slovena con elementi del dramma barocco) e al 700° della morte di Dante Alighieri.
Organizator / Organizzato da: SSG / Teatro Stabile Sloveno
Sodelujejo / In collaborazione con: Alen Jelen, 3. Program Radia Slovenia / 3° programma di Radio Slovenia,Radio Trst A
Letak / Volantino

Sobota / Sabato, 11. 9. 2021
Špeter / San Pietro al Natisone

Sprehod v odkrivanju muzeja SMO in skritih zakladov Špietra
Passeggiata alla scoperta del museo SMO e dei tesori nascosti di San Pietro al Natisone

Organizator / Organizzato da: Inštitut za slovensko kulturo / Istituto per la cultura slovena
Tiskovno sporočilo / Comunicato stampa
Informativna zgibanka / Depliant
Informativna zgibanka / Depliant

Četrtek / Giovedì, 9. 9. 2021, ob / alle 20.00
Gorica / Gorizia, Palača / Palazzo De Grazia (ul. / via Oberdan, 15)

… ljubezen, ki giblje sonce z milijon zvezdámi …
L’amor che move il sole e l’altre stelle
Sodelujejo / Partecipano: Nadja Marinčič – klasična filologinja / filologo classico, Andrea Bellavite – teolog in novinar / teologo e giornalista, Ivan Žerjal –
umetnostni zgodovinar / storico dell’arte
Povezuje / Conduce: Beti Tomsič
Glasbeno pevski utrinki / Frammenti musicali: Manuel Figheli, Martina Feri
Besedni vložki / Letture: Robert Cotič, Solange Deghenhart
Letak / Volantino


Obvezni rezervacija in digitalno covid potrdilo (Green pass)
Prenotazione e certificazione (Green pass) obbligatorie
tel. 0481 531495, gorica@zskd.eu
V primeru slabega vremena, bo dogodek prenešen na 13.9.2021.
In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato al 13.9.2021.

Sreda / Mercoledì, 8. 9. 2021, ob / alle 20.30
Opčine / Opicina, Prosvetni dom (ul. / via Ricreatorio, 2)

Kraška zgodba – kamen in les
Documentario
Organizator / Organizzato da: SKD Tabor

Letak / Volantino

Do srede / Fino a mercoledì, 31. 8. 2021
Na spletu / Online
Fotografski natečaj Poletje v šklocu
Concorso fotografico L’estate in un click
Letak / Volantino

 Petek / Venerdì, 27. 8. 2021, ob / alle 20.30
Gropada

Društvo / Sede dell’associazione culturale SKD Skala
“Trenutek” – koncert z vokalno skupino Elinor
“Trenutek” – concerto del gruppo vocale Elinor
Vokalni ansambel Elinor deluje pod okriljem Bazilike Matere Usmiljenja v Mariboru. 7 zbranih pevk in pevcev izvaja koncertne sporede, primerne za kvalitetno obogatitev sakralnih, protokolarnih, koncertnih in drugih dogodkov. Sestav poustvarja pod umetniškim vodstvom Roberta Feguša in stremi k doseganju pevskega izvajanja, ki omogoča snemanje tematsko razvrščenih programov, koncertiranje v odličnih dvoranah ter sodelovanje na državnih in mednarodnih glasbenih festivalih.

Tokratni program obsega uglasbeno poezijo Srečka Kosovela, Josipa Murna, Antona Medveda, Toneta Kuntnerja in Antona Martina Slomška. Poetično govorico so glasbeno opremili domači skladatelji Marij Kogoj, Vilko Ukmar, Samo Vremšak, Alojz Srebotnjak, Anton Lajovic in Luka Gojkošek.
Il gruppo vocale Elinor opera presso la Basilica di Nostra Madre della Misericordia di Maribor. Sono 7 i coristi che eseguono un programma adatto a molteplici occasioni. Guidati dal maestro Robert Feguš, mirano all’esecuzione di programmi tematici, concerti in sale di rilievo e alla partecipazione a festival nazionali ed internazionali. Il programma proposto per l’occasione comprende i testi di poeti sloveni quali Srečko Kosovel, Josip Murn, Anton Medved, Tone Kuntner e Anton Martin Slomšek. Il loro linguaggio poetico è stato musicato dai compositori Marij Kogoj, Vilko Ukmar, Samo Vremšak, Alojz Srebotnjak, Anton Lajovic e Luka Gojkošek.
Organizator / Organizzato da: SKD Skala, Anakrousis

Četrek / Giovedì, 26. 8. 2021, ob / alle 20.00
Šempolaj / San Pelagio

Na vrtu “Štalce” / Cortile della “Štalca”
Ljubezen je … pesem
L’amore è … una canzone
Svoje verze bodo predstavili Ester Gomisel, Sara Gruber in Matej Gruden – Keko. V primeru slabega vremena bo prireditev v notranjih prostorih. 

Verranno presentati i versi di Ester Gomisel, Sara Gruber e Matej Gruden – Keko. In caso di maltempo, la serata si svolgerà all’interno della Štalca.
Organizator / Organizzato da: SKD Vigred

Sreda / Mercoledì, 25. 8. 2021, ob / alle 20.00 (ODPADLO / CANCELLATO)
Briščiki / Borgo Grotta Gigante

Pri vaški štirni / Presso il pozzo del paese
Celovečerni koncert vokalne skupine Anakrousis Six
Concerto del gruppo vocale Anakrousis Six
Dir. Jari Jarc

Organizator / Organizzato da: KRD Dom Briščiki
Pokrovitelj / Patrocinio: Občina Zgonik / Comune di Sgonico

Sreda / Mercoledì, 18. 8. 2021, ob / alle 20.30
Opčine / Opicina

Prosvetni dom
S knjigo pod kostanjem
Con il libro sotto l’albero
Letak / Volantino

Nedelja / Domenica, 8. 8. 2021, od / dalle 16.00
Solbica / Stolvizza
Muzej rezijanskih ljudi / Museo della gente della Val Resia

Predstavitev knjige Renata Quaglie “Zaleni okrišiji / Zelene krošnje”
Presentazione del libro di Renato Quaglia “Zaleni okrišiji / Zelene krošnje”
Letak / Volantino

 Sreda / Mercoledì, 4. 8. 2021, od / dalle 18.00
Križ / Santa Croce

Ribiški muzej tržaškega Primorja / Museo della pesca del Litorale triestino
Muzej pod zvezdami
Museo sotto le stelle
Letak / Volantino

Petek / Venerdì, 30. 7. 2021, od / dalle 18.00
Križ / Santa Croce

Dom / Teatro Albert Sirk
Aperisirk
Letak / Volantino

Četrtek / Giovedì, 29. 7. 2021, od / dalle 18.00
Križ / Santa Croce

Dom / Teatro Albert Sirk
Aperisirk
Letak / Volantino

 Petek / Venerdì, 27. 7. 2021, ob / alle 21.00 (ODPADLO / CANCELLATO)
Trst / Trieste

Grad svetege Justa / Castello di San Giusto
Čudovita
Meravigliosa

Novo gledališko besedilo Jureta Karasa. Režiserka predstave je Tijana Zinajič, protagonistka pa Vesna Pernarčič, s katero igrajo Primož Forte, Franko Korošec, Tina Gunzek, Urška Bradaškja in pianist Joži Šalej. Skupaj s prijetnim vzdušjem in petjem nosi predstava tudi iztočnico za razmišljanje, saj uprizarja odnos sodobnega človeka do vtisa uspešnosti ali neuspešnosti. Sredi vsesplošnega iskanja nekega prepoznavnega statusa, v službi ali v življenju, je protagonistka predstave nekonvencionalna ženska. O njej in o vsebinah predstave je avtor napisal: »Vita je srečna. Srečna je – kljub prigovarjanju njene »ta uspešne« sestre, da ne bi smela biti zadovoljna s takšnim življenjem. Kljub očitkom njunega brata, da to sploh ni življenje. Kljub temu, da je njen vsakdan sumljivo podoben prizorom iz pocukranih holivudskih mjuziklov, da se še nič hudega sluteči gledalec v dvorani na trenutke vpraša: je življenje v resnici takšno, ali gre le za res, res dober trik?«. Predstava bo opremljena z italijanskimi nadnapisi.

Nuovo testo teatrale del drammaturgo sloveno Jure Karas. La regista è Tijana Zinajič, gli interpreti dello spettacolo gli attori Vesna Pernarčič (nel ruolo del titolo), Primož Forte, Franko Korošec, Tina Gunzek, Urška Bradaškja e il pianista Joži Šalej. Dietro la facciata divertente e le canzoni, lo spettacolo propone una riflessione che riguarda la corsa al successo, reale ma soprattutto apparente, che sembra essere diventata un traguardo obbligatorio. Il tema dello spettacolo è proprio l’approccio a quanto appare nella mentalità comune un atteggiamento di successo o meno. In questo senso la protagonista, la bizzarra single Vita, è una donna contro corrente. Di lei e dei contenuti del testo l’autore scrive: »Vita è felice. Lo è nonostante le lamentele della sua sorella »affermata«, che la vuole convincere del contrario. Nonostante le critiche del fratello che non capisce come questa possa essere vita. E anche nonostante il suo quotidiano sia sempre più simile a certe scene da zuccherosi musical hollywoodiani. Tanto che lo spettatore potrebbe domandarsi: la vita è veramente così o si tratta semplicemente di un bel gioco?«. Lo spettacolo sarà sovratitolato in italiano.
Organizator / Organizzato da: SSG / Teatro Stabile Sloveno
V okviru / Nell’ambito di: Trieste Estate

Petek / Venerdì, 16. 7. 2021, ob / alle 20.00 (ODPADLO / CANCELLATO)
Prosek / Prosecco

Na B’lancu / Area sagre
Glasbene zgodbe in zvezdnate noči
Storie in musica e polvere di stelle

Koncert pod zvezdami Godbenega društva Prosek.

Concerto sotto le stelle del Complesso bandistico Prosek.
Organizator / Organizzato da: Godbeno društvo / Complesso bandistico Prosek
Sodelujejo / In collaborazione con: A.N.B.I.M.A. FJK, Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Rajonski svet za Zahodni Kras, Administracija za lo
čeno upravljanje jusarskega premoženja Prosek / A.N.B.I.M.A. FVG, Ministero della Repubblica di Slovenia per gli sloveni nel mondo, I Circoscrizione Altipiano ovest, Amministrazione separata dei beni civici di Prosecco

Četrtek / Giovedì, 8. 7. 2021, ob / alle 18.00
Trst / Trieste, ul. / via Fabio Filzi, 14

Oddelek za mlade bralce NŠK / Sezione giovani della Biblioteca nazionale slovena e degli studi, Narodni dom
Morje zdaj in morje tu
Odprtje razstave del, ki so nastale v sklopu likovnega, literarnega in fotografskega natečaja “Morje zdaj in morje tu”.

Inaugurazione della mostra di opere artistiche, letterarie e fotografiche pervenute al concorso “Morje zdaj in morje tu”.
Organizator / Organizzato da: ZSKD / Unione dei Circoli Culturali Sloveni
Sodelujeta / In collaborazione con: Oddelek za mlade bralce NŠK, Narodna in študijska knjižnica in Slovenski etnografski muzej / Sezione giovani della NŠK, NŠK – Biblioteca nazionale slovena e degli studi, SEM – Museo etnografico sloveno