Petek / Venerdì, 20. 10. 2023, ob / alle 20.30
Trst / Trieste
Dvorana Luttazzi / Sala Luttazzi

Koncert ob 50-letnici TPPZ Pinko Tomažič
Concerto in occasione del 50° anniversario del Coro partigiano triestino Pinko Tomažič
Nastopajo / Con: Zbor in orkester / Coro e orchestra TPPZ, Dirty Fingers, Martina Feri
Drugo / Altro: prostovoljni prispevki bodo namenjeni žrtvam poplav v Sloveniji. / Il ricavato delle offerte libere verrà devoluto alle vittime delle alluvioni in Slovenia.
V sodelovanju z / In collaborazione con: Comune di Trieste – Una luce sempre accesa   

Sobota / Sabato, 1. 10. 2023, ob / alle 18.00
Trst / Trieste
Mala dvorana SSG / Ridotto del Teatro stabile sloveno

Kaplja soli
Goccia di sale
Avtor poezij / Autore delle poesie: Edelman Jurinčič
Glasba / Musica: Andrejka Možina
Scenarij / Sceneggiatura: Patrizia Jurinčič Finžgar
Kitarist / Chitarrista: Janoš Jurinčič

Avtorski projekt tržaške igralke in režiserke Patrizie Jurinčič Finžgar raziskuje dimenzijo človekove arhetipske povezave z naravo, pomen obredov, hkrati vzpostavlja povezave s primorskim teritorijem in na poseben način z morjem. Na osnovi verzov istrskega pesnika Edelmana Jurinčiča, z izvirno glasbo Andrejke Možina in s sodelovanjem kitarista Janoša Jurinčiča se pripoved razvija skozi besedo in glasbo, povezuje starodavne mite različnih narodov in kultur, katerim je slana kaplja skupna tema, vzpostavlja prekinjene vezi med človekom in naravnim svetiščem, kateremu priprada.

Il progetto d’autore dell’attrice e regista triestina Patrizia Jurinčič Finžgar esplora l’archetipo del rapporto dell’uomo con la natura, il significato del rito, proponendo al tempo stesso collegamenti con il territorio del litorale adriatico e il tema del mare. Sulla base dei versi del poeta istriano Edelman Jurinčič, con le musiche originali di Andrejka Možina e la collaborazione del chitarrista Janoš Jurinčič il racconto scorre tra parole e musica, intreccia miti ancestrali appartenenti a diversi popoli e culture, seguendo l’elemento condiviso della goccia di sale e ripristinando il legame interrotto tra l’uomo e il tempio naturale al quale appartiene.
Organizator / Organizzato da: Slovensko stalno gledališče / Teatro Stabile Sloveno

29. 09 – 13. 10. 2023
Trst / Trieste
Konservatorij / Conservatorio Giuseppe Tartini

Ubald Vrabec – njegova glasba, njegov čas
Ubald Vrabec – la sua musica, il suo tempo
Razstava.

Mostra.
Organizator / Organizzato da: Narodna in študijska knjižnica – Odsek za zgodovino in etnografijo / Biblioteca nazionale slovena e degli studi – Sezione di storia ed etnografia

Nedelja / Domenica, 24. 9. 2023, ob / alle 18.30
Trst / Trieste
Dvorana / Sala Luttazzi
Predstavitev zgoščenke ob 40-letnici delovanja Mladinskega zbora Fran Venturini
Presentazione del CD in occasione del 40° anniversario del coro giovanile Fran Venturini
V nedeljo, 24. septembra ob 18.30 bo Mladinska skupina Fran Venturini, pod vodstvom Suzane Žerjal, izvedla koncert za predstavitev zgoščenke, ki je nastala ob priliki štiridesete obletnice zbora. Napovedovalca bosta Rossana Paliaga in Ilija Ota. Repertoar zbora vsebuje skladbe slovenskih in italijanskih avtorjev ter pesmi tujih narodov. Skupina se je od ustanovitve uveljavila s pevskimi dosežki, povabljena je bila na državno konferenco Feniarco 40. obletnice USCI v Trstu, na gala koncert “Corovivo” v Čedadu, kjer so nastopili zmagoviti zbori Velike nagrade, na revijo “Note sotto l’Albero”, gala 50. Obletnice “Pesem mladih”, kot gost na revijo Primorska poje. Pevci so snemali za oddajo Radia Trst A in so letos maja bili častni gosti otvoritvenega koncerta 8. državnega tekmovanja Città di Riccione (kot zmagovalci leta 2019, ko je Suzana Žerjal prejela tudi nagrado za najboljšega dirigenta), junija pa je bila skupina izbrana za predstavnico slovenskih zborov dežele Furlanije Julijske Krajine na reviji Usci Giovani voci in coro v gledališču v Krminu.

Letošnjo sezono so pevci otvorili s slavnostnim koncertom, posvečenem skladatelju Franu Venturiniju in s predstavitvijo zbirk Zapojmo pesem, posvečena skladatelju Zorku Hareju v gledališču v Boljuncu. Skupina je sodelovala na dobrodelnem koncertu Z odprtim srcem v veseli december v Avditoriju v Portorožu ter na božičnih koncertih revije Nativitas v FJK.
Organizator / Organizzato da: Dogodek v sklopu revije / nell’ambito della rassegna “Una luce sempre accesa”, v sodelovanju z Občino Trst – Odbor za kulturne in turistične politike / in collaborazione con il Comune di Trieste – Assessorato alle Politiche della Cultura e del Turismo.

Sobota / Sabato, 23. 9. 2023, ob / alle 19.30
Nabrežina / Aurisina
Nabrežini besede – Človek človek je povsod
Nabrežini besede – Človek človek je povsod
130-obletnico rojstva nabrežinskega pesnika Iga Grudna in 75-letnico njegove smrti bomo letos počastili s prav posebno predstavo v opuščenem kamnolomu Ivere 3 v Nabrežini Kamnolomi. V sodelovanju z različnimi akterji bo pripoved o njegovi poeziji in humanističnem sporočilu zaživela v multimedijski obliki, zasnovani prav za to očarljivo okolje, v katerem se stapljata človeško delo in narava. Priporočamo zaprto pohodno oz. nedrsečo obutev.
Nell’anno del 130° anniversario della nascita del poeta di Aurisina Igo Gruden e il 75° anniversario della sua morte, celebreremo questa ricorrenza con uno spettacolo nella cava dismessa di Ivere 3, ad Aurisina Cave. La collaborazione di diversi soggetti artistici confluirà in un racconto multimediale sulla poesia e il messaggio umanistico del poeta. Farà da scenografia l’ambiente suggestivo della cava Ivere 3, in cui si fondono il lavoro umano e la natura. Si consiglia di calzare scarpe chiuse con suola antiscivolo.
Organizator / Organizzato da: SKD Igo Gruden / Associazione culturale slovena Igo Gruden
Sreda / Mercoledì, 13. 9. 2023, ob / alle 17.00
Trst / Trieste
Gregorčičeva dvorana, Ul. sv. Frančiška 20 / Sala Gregorčič, via san Francesco 20
Fotografija, telefoni in umetna inteligenca

Fotografia, telefoni e intelligenza artificiale
Vodi prof. Mitja Reichenberg

Con il prof. Mitja Reichenberg
Organizator / Organizzato da: Fotovideo Trst 80

Torek / Martedì, 12. 9. 2023, ob / alle 20.00
Števerjan / San Floriano al Collio

Poletje v šklocu ‘Moje poletje’

L’estate in un click ‘ La mia estate
Nagrajevanje fotografskega natečaja za mlade in odprtje razstave. Nastopa skupina breakdance Skala Vip (mentor Edi Činej)

Premiazione del concorso fotografico giovanile ea apertura della mostra. Si esibirà il gruppo breakdance Skala Vip.
Povezava / Link: https://www.zskd.eu/2023/06/12/poletje-v-sklocu-2023-kd-briski-gric-fotoklub-skupina-75/
Organizator / Organizzato da: KD Briški grič, Skupina 75 

Četrtek/Giovedì, 7. 9. 2023, ob/alle 20.00
Gorica – Gorizia
Dvorišče KB Center, Korzo Verdi, 51/Giardino KB Center, Corso Verdi, 51
Literarni aperitiv
Aperitivo d’autore
Večer bo potekal v znamenju medkulturnosti: prepletale se bodo slovenska in beneška, italijanska ter furlanska beseda, ki bodo z glasbo tvorile pisano celoto.
Sodelujejo/partecipano: Andreina Trusgnach, David Bandelj, Matej Gruden, Matej Tratnik, Anja Mugerli, Liam Calabrese, Alan Fraia in Veronika Furlan, Fiorella Frandolic in Raffaele Serafini.
Glasbeno pevski utrinki/Intermezzi musicali: pevka Martina Feri in njene gojenke iz Glasbene matice/la cantante Martina Feri e le allieve della Glasbena matica
Moderatorka / moderatore: prof. Slavica Radinja
Aperitiv z briško kapljico / Aperitivo con i vini del Collio
V primeru slabega vremena se bo dogodek odvijal v Kulturnem domu. / In caso di maltempo l’evento si terrà presso il Kulturni dom.

Julij / Luglio, 2023
Kanalska dolina / Val Canale

Kanalska dolina / Val Canale
Poletna delavnica slovenskega jezika za šoloobvezne otroke
Corso estivo di lingua slovena per bambini e ragazzi
Organizator / Organizzato da: SKS Planika (Kanalska dolina) / Centro culturale sloveno Stella Alpina (Val Canale)

Torek / Martedì, 25. 07. 2023, ob / alle 20.30
Kontovel / Contovello
Park miru
Mir ni samoumeven
Mir ni samoumeven
Vojni dnevnik – o romanu, o Ukrajini in o vojni, ki je lahko tudi naša vojna. Z avtorjem knjige Boštjanom Videmškom se bo pogovarjal Marko Marinčič. V primeru slabega vremena bo večer v Kulturnem domu Prosek – Kontovel.

Diario di guerra – riguardo al romanzo, l’Ucraina e a una guerra che può essere anche la nostra. A conversare con l’autore Boštjan Videmšek sarà Marko Marinčič.
SDD Jaka Štoka / Associazione filodrammatica slovena Jaka Štoka

Ponedeljek / Lunedì, 24. 07. 2023, ob / alle 21.00
Trst / Trieste
Verdijev trg / Piazza Verdi
Koncert Etno Histeria World Orchestra
Concerto Etno Histeria World Orchestra
V sklopu Trieste Estate

Nell’ambito di Trieste Estate
Organizator / Organizzato da: ZSKD ETS 

Sobota / Sabato, 24. 06. 2023, ob / alle 10.00
Opčine / Opicina
Prosvetni dom
V knjigi skriti zaklad
Il tesoro del libro
Nastopa / Con: Zavod Enostavno prijatelji iz Ljubljane.
Otroška predstava za spodbujanje bralne kulture in domišljije. Pravljična vila otrokom pripoveduje pravljico o škratku Tinku Pobalinku. A ko obrne prvi list, Tinko skoči iz knjige in ne pusti, da Vila bere pravljice, saj trdi, da so pravljice dolgočasne. Ko pa Tinko začne nagovarjati otroke k delanju neumnosti, Vila prevzame stvari v svoje roke in v pravljično deželo skrije poseben zaklad, ki Tinka Pobalinka za vedno spremeni. Pravljična Vila nas nauči, da se v knjigah skrivajo največji zakladi vsega sveta.

Spettacolo per bambini in lingua slovena sull’amore per la lettura.
Organizator / Organizzato da: SKD Tabor / Associazione culturale slovena Tabor  

Petek / Venerdì, 23. 06. 2023, ob / alle 20.45
Ščedno – Števerjan / Ščedno – San Floriano del Collio
Kmetija Draga

Briške trcinke in prijatelji
Briške trcinke & friends

V kresni noči pevski pozdrav poletju z VS Briške trcinke, PO Dobrovo in Lejlo Juretič (kitara).
Serata estiva musicale con il gruppo vocale Briške trcinke, l’orchestra di fiati PO Dobrovo e la chitarrista Lejla Juretič.
Organizator / Organizzato da: KD Briški grič, Kmetija Draga / Associazione culturale Briški grič, Kmetija Draga

Četrtek / Giovedì, 22. 6. 2023, ob / alle 21.00
Prosek / Prosecco

B’lanc / Area sagre B’lanc
Koncert Vlada Kreslina in Iztoka Cergola
Concerto di Vlado Kreslin e Iztok Cergol
Koncert Vlada Kreslina in Iztoka Cergola z domačimi gosti: nastopila bosta ŽPZ Prosek – Kontovel in OPZ Vasilij Mirk. V primeru dežja bo dogodek v Kulturnem domu Prosek – Kontovel.

Concerto dei musicisti Vlado Kreslin e Iztok Cergol con la partecipazione del coro femminile ŽPZ Prosek – Kontovel e del coro di voci bianche OPZ Vasilij Mirk
Organizator / Organizzato da: SDD Jaka Štoka / Associazione filodrammatica slovena Jaka Štoka

Nedelja / Domenica, 18. 06. 2023, ob / alle 20.30
Križ / Santa Croce
Dom Albert Sirk / Teatro Albert Sirk
Kriška v’s’lica ‘Ma ka je t’ma’
Commedia musicale ‘Ma ka je t’ma’

Pevke zbora Kriške ribice so od leta 2020 zbirale material, da bi ustvarile veseloigro v kriškem narečju. Z intervjuji starejših Križanov so pridobile stare kriške pesmi in anekdote z namenom, da bi ovrednotile domače narečje in oživele stare vaške navade. S pomočjo dirigenta Aljoše Sakside, ki je uglasbil večino pesmi in umetnice ter pevke Pije Cah, ki si je zamislila besedila le-teh, je nastala kriška veselica.
Commedia musicale nel dialetto di Santa Croce.
Organizator / Organizzato da: SKD Vesna / Associazione culturale slovena Vesna  

Sobota / Sabato, 17. 06. 2023, ob / alle 20.30
Repen
Kraška hiša / Casa carsica
Četrt stoletja domačega petja
Concerto in occasione dei 25 anni del coro.
Koncert ob 25. obletnici Moškega pevskega zbora Kraški dom.

Concerto in occasione dei 25 anni del coro Kraški dom.Organizator / Organizzato da: KD Kraški dom / Associazione culturale KD Kraški dom 

Petek / Venerdì, 16. 06. 2023, ob / alle 21.30
Vrh / San Michele del Carso
Pohod / Passeggiata
Nočni kulturni pohod z glasbeno točko ‘Po sledeh vojne vihre’
Passeggiata notturna culturale e musicale sulle tracce della Prima guerra mondiale
KD Danica prireja nočni pohod ob pogovoru s krajevnim zgodovinarjem Mitjo Jurnom. Sprehod bo krenil od športno kulturnega središča Danica do rovov na Brestovcu, kjer bo pohodnike sprejela ženska vokalna skupina Danica s pesmimi na temo prve svetovne vojne. Sledil bo povratek do vaškega središča postezah, ki jih je v lanskem poletju zajel silovit požar. V središču Danica bosta na razpolago tudi hrana in pijača.

Passeggiata musicale sulle tracce della Prima guerra mondiale.
Organizator / Organizzato da: SKRD Danica / Associazione culturale ricreativa slovena Danica  

Petek / Venerdì, 16. 06. 2023, ob / alle 21.00
Štandrež / Sant’Andrea
KD Andrej Budal
Letni kino (Zgodbe iz kostanjevih gozdov in kratki filmi iz Kinoateljejevih delavnic)
Cinema all’aperto (Storie dai boschi di castagno e cortometraggi dei laboratori del Kinoatelje)
Povezava / Link: https://www.zskd.eu/2023/06/12/letni-kino-skrd-oton-zupancic-in-po-kras/

Organizator / Organizzato da: Kinoatelje, SKRD Oton Župančič, PO Kras – Doberdob 

Četrtek / Giovedì, 15. 06. 2023, ob / alle 21.00
Štandrež / Sant’Andrea
KD Andrej Budal
Letni kino (film Orkester in nastop PO Kras)
Cinema all’aperto (film L’Orchestra e concerto dell’orchestra di fiati PO Doberdob)
Povezava / Link: https://www.zskd.eu/2023/06/12/letni-kino-skrd-oton-zupancic-in-po-kras/

Organizator / Organizzato da: Kinoatelje, SKRD Oton Župančič, PO Kras – Doberdob

Četrtek / Giovedì, 15. 6. 2023, ob / alle 20.30
Prosek / Prosecco

Dvorišče sedeža Rajonskega sveta za Zahodni Kras / Cortile della sede della I Circoscrizione Altipiano Ovest
Magični koncert GD Prosek
Concerto magico del Complesso bandistico Prosek
Magično glasbeno popotovanje: godba vas bo popeljala v magični svet pravljic, čarovnij, Hollywooda …

Immergetevi in un magico viaggio musicale con la nostra banda: la magia delle favole, degli incantesimi, di Hollywood …
Organizator / Organizzato da: GD Prosek / Complesso bandistico Prosek

Sreda / Mercoledì, 14. 06. 2023, ob / alle 20.00
Barkovlje / Barcola
Ulica / Via Bonafata 6
Dobrodelno v poletje
Serata di beneficenza
Dobrodelni večer za pomoč ljudem v stiski zaradi poplav v Emiliji-Romanji, zaključni nastop ŽVS-Barkovlje (vodi Aleksandra Pertot, Florjan Suppani – violina in Marino Zobin – harmonika). Na sporedu bo tudi predstavitev knjige Šepet nevidnega morja. Avtorjem Dušanom Jelinčičem se bo pogovarjal Martin Poljšak.
Serata di beneficenza per le vittime delle inondazioni dell’Emilia Romagna. Saggio di fine anno del gruppo vocale femminile ŽVS Barkovlje (dir. Aleksandra Pertot, Florjan Suppani – violino e Marino Zobin – fisarmonica). Presentazione del libro »Šepet nevidnega morja« con l’autore Dušan Jelinčič.
Organizator / Organizzato da: SKD Barkovlje / Associazione culturale slovena Barkovlje 

Sobota / Sabato, 10. 06. 2023, ob / alle 20.30
Briščiki / Borgo grotta gigante
pri vodnjaku / presso il pozzo

Lepšega cajta na svetu ga ni
Lepšega cajta na svetu ga ni
Koncert ob 45. obletnici delovanja ženske pevske skupine Stu ledi – vezni tekst Vesna Guštin v sodelovanju s SKRD Dom Briščiki in pod pokroviteljstvom občine Zgonik. V slučaju slabega vremena bo dogodek v domu.
Il concerto in ocasione del 45° anniversario del gruppo vocale femminle Stu ledi – con Vesna Guštin in collaborazione SKRD Dom Briščiki. Con il patrocinio del comune di Sgonico. In caso di mal tempo l’evento si terra in sala.
Organizator / Organizzato da: STFS Stu ledi, SKRD Dom Briščiki / Associazioni STFS Stu ledi, SKRD Dom Briščiki.

 Četrtek / Giovedì, 8. 06. 2023, ob / alle 20.30
Vrh / San Michele del Carso
Kulturni dom Danica / Casa di Cultura Danica

Ko Kraševka … na dopust gre in s pesmijo pozdravi vse …
Ko Kraševka … na dopust gre in s pesmijo pozdravi vse …

Ženska pevska skupina Danica bo svojo bogato pevsko sezono zaključila s poletnim celovečernim koncertom na vrhovskem borjaču. V športno-kulturnem srediču Danica bo s petjem, glasbo in hudomušnimi prizori pozdravila vse, ki jim je skupno druženje ob slovenskih in tujih melodijah pri srcu.
Concerto del gruppo vocale femminile ŽVS Danica sotto la direzione di Jana Drasič.
Organizator / Organizzato da: SKRD Danica / Associazione culturale ricreativa slovena SKRD Danica
Povezava / Collegamento:
https://www.zskd.eu/2023/06/01/slofest-2023-ko-krasevka-na-dopust-gre-in-s-pesmijo-pozdravi-vse-skrd-danica/

Sreda / Mercoledì, 7. 06. 2023, ob / alle 20.30
Števerjan / San Floriano al Collio
Kulturni dom na Bukovju / Casa di Cultura – Bukovje

Najboljše češnje so tiste, ki jih delimo
Najboljše češnje so tiste, ki jih delimo
Gledališko pevska predstava otroške skupine Oder mladih KD Briški grič po navdihu zbirke zgodb Stare briške pravce. Avtor besedila: Kristina Kamaladevi Mihelj.

Spettacolo musical – teatrale del gruppo Oder mladih KD Briški grič, ispirata alla raccolta di racconti Stare briške pravce. Autore del testo: Kristina Kamaladevi Mihelj.
Organizator / Organizzato da: Briški grič
Povezava / Collegamento: https://www.zskd.eu/2023/05/30/slofest-2023-najboljse-cesnje-so-tiste-ki-jih-delimo-briski-gric/

Torek / Martedì, 6. 06. 2023, ob / alle 20.00
Gabrje / Gabria
Na sedežu društva KD Skala / Presso la sede dell’associazione KD Skala

Zvezde na borjaču
Zvezde na borjaču

Festival mladinske ustvarjalnosti v sklopu Junijskih večerov Občine Sovodnje ob Soči. Nastopajo: breakdance skupine Skala V.I.P. in V.I.P. Koper, plesna skupina SKD Rdeča zvezda in solistke šole petja Damjane Golavšek.
Festival della creatività giovanile nell’ambito delle serate di giugno, organizzate dal Comune di Savogna d’Isonzo. Si esibiranno i gruppi breakdance Skala V.I.P. e V.I.P. Koper (Capodistria), il gruppo di danza SKD Rdeča zvezda e le soliste della scuola di canto di Damjana Golavšek.
Organizator / Organizzato da: KD Skala – Gabrje / Associazione culturale Skala – Gabria
Povezava / Collegamento:
https://www.zskd.eu/2023/06/01/slofest-2023-zvezde-na-borjacu-kd-skala-gabrje/

Sobota / Sabato, 3. 6. 2023
Boljunec / Bagnoli della Rosandra
Občinsko gledališče France Prešeren / Teatro comunale France Prešeren

Oj Triglav moj dom
Oj Triglav moj dom
Gostovanje Akademske folklorne skupine F. Marolt. Skupina letos praznuje 75-letnico delovanja. Koreografije predstave vodijo od Porabja in Koroške čez Gorski Kotar in Čičerijo vse do Rezije in Tržaškega. Predstava vprizarja slovensko dediščino zunaj meja Slovenije.

Spettacolo di danza folkloristica del gruppo accademico folkloristico AFS F. Marolt. Il gruppo festeggia quest’anno il 75° di attività. Le coreografie condurranno lo spettatore in un viaggio attraverso il Porabje, la Carinzia, il Gorski Kotar, la Čičerija, fino ad arrivare in Val Resia e nei luoghi della provincia di Trieste, mettendo in scena uno spettacolo alla scoperta del patrimonio sloveno oltreconfine.
Organizator / Organizzato da: SKD Slavec / Associazione culturale slovena Slavec
Povezava / Collegamento: https://www.zskd.eu/2023/05/30/slofest-2023-oj-triglav-moj-dom/

Nedelja / Domenica, 21. 5. 2023, ob / alle 17.30
Nabrežina / Aurisina

Opuščeni kamnolom / Cava abbandonata
Koncert v opuščenem kamnolomu v Nabrežini
Concerto nella cava abbandonata di Aurisina
Koncert GD Nabrežina v izjemnem naravnem scenariju zapuščenega kamnoloma, kjer so delali in služili kruh naši dedje. Večer bodo sooblikovali gostje Aleksi Jercog & prijatelji, s sestavom glasbenikov iz treh dežel – iz Slovenije, Hrvaške in Slovenci iz Italije.

Concerto della Società bandistica GD Nabrežina nella suggestiva location naturale della cava di Aurisina, dove si guadagnavano da vivere i nostri avi. Ospite della serata il gruppo Aleksi Jercog & prijatelji composto da musicisti provenienti da tre paesi (Italia, Slovenia, Croazia).
Organizator / Organizzato da: GD Nabrežina / Società bandistica Nabrežina

Sreda / Mercoledì, 10. 5. 2023, ob / alle 20.00
Trst / Trieste

Narodni dom (ul. Fabio Filzi 14) / (via Fabio Filzi 14)
Identiteta na meji
L’identità sul confine
Pogovor s prof. Umbertom Galimbertijem na temo meje. Streaming v slovenščini: https://www.facebook.com/slofestZSKD

Incontro con il prof. Umberto Galimberti sul tema del confine. Diretta streaming in italiano: https://www.facebook.com/zvezazskd e https://www.youtube.com/@zvezaslovenskihkulturnihdr6784
Organizator / Organizzato da: ZSKD ETS, Barkovljanski mladinski krožek, SKD Barkovlje / ZSKD ETS, Circolo giovanile BMK, Associazione culturale slovena SKD Barkovlje

Četrtek/Giovedì, 7. 9. 2023, ob/alle 20.00
Gorica – Gorizia
Dvorišče KB Center, Korzo Verdi, 51/Giardino KB Center, Corso Verdi, 51
Literarni aperitiv
Aperitivo d’autore
Večer bo potekal v znamenju medkulturnosti: prepletale se bodo slovenska in beneška, italijanska ter furlanska beseda, ki bodo z glasbo tvorile pisano celoto.
Sodelujejo/partecipano: Andreina Trusgnach, David Bandelj, Matej Gruden, Matej Tratnik, Anja Mugerli, Liam Calabrese, Alan Fraia in Veronika Furlan, Fiorella Frandolic in Raffaele Serafini.
Glasbeno pevski utrinki/Intermezzi musicali: pevka Martina Feri in njene gojenke iz Glasbene matice/la cantante Martina Feri e le allieve della Glasbena matica
Moderatorka / moderatore: prof. Slavica Radinja
Aperitiv z briško kapljico / Aperitivo con i vini del Collio
V primeru slabega vremena se bo dogodek odvijal v Kulturnem domu. / In caso di maltempo l’evento si terrà presso il Kulturni dom.

Datum še ni določen / Data da definirsi, 2023
Gorica/Gorizia
Corretto žganje
Corretto žganje
Iz projekta / Dal progetto: Radio Tihotapci
Gledališki monolog Marte Riservato, ki je nastal na podlagi pričevanj o meji in tihotapstvu.
Monologo teatrale di Marta Riservato ispirato a testimonianze sul confine e sul contrabbando.
Organizator / Organizzato da: KD Ivan Trinko / Associazione culturale Ivan Trinko

Poletje v šklocu
L’estate in un click
Nagradni fotografski natečaj na temo ‘Moje poletje’

Concorso fotografico a tema ‘La mia estate’
Povezava / Link: https://www.zskd.eu/2023/06/12/poletje-v-sklocu-2023-kd-briski-gric-fotoklub-skupina-75/
Organizator / Organizzato da: KD Briški grič, Skupina 75 

Sobota / Sabato, 9. 9. 2023, ob / alle 20.00
Trst / Trieste
Mala dvorana SSG / Ridotto del Teatro stabile sloveno

Kaplja soli
Goccia di sale
Avtor poezij / Autore delle poesie: Edelman Jurinčič
Glasba / Musica: Andrejka Možina
Scenarij / Sceneggiatura: Patrizia Jurinčič Finžgar
Kitarist / Chitarrista: Janoš Jurinčič

Avtorski projekt tržaške igralke in režiserke Patrizie Jurinčič Finžgar raziskuje dimenzijo človekove arhetipske povezave z naravo, pomen obredov, hkrati vzpostavlja povezave s primorskim teritorijem in na poseben način z morjem. Na osnovi verzov istrskega pesnika Edelmana Jurinčiča, z izvirno glasbo Andrejke Možina in s sodelovanjem kitarista Janoša Jurinčiča se pripoved razvija skozi besedo in glasbo, povezuje starodavne mite različnih narodov in kultur, katerim je slana kaplja skupna tema, vzpostavlja prekinjene vezi med človekom in naravnim svetiščem, kateremu priprada.

Il progetto d’autore dell’attrice e regista triestina Patrizia Jurinčič Finžgar esplora l’archetipo del rapporto dell’uomo con la natura, il significato del rito, proponendo al tempo stesso collegamenti con il territorio del litorale adriatico e il tema del mare. Sulla base dei versi del poeta istriano Edelman Jurinčič, con le musiche originali di Andrejka Možina e la collaborazione del chitarrista Janoš Jurinčič il racconto scorre tra parole e musica, intreccia miti ancestrali appartenenti a diversi popoli e culture, seguendo l’elemento condiviso della goccia di sale e ripristinando il legame interrotto tra l’uomo e il tempio naturale al quale appartiene.
Organizator / Organizzato da: Slovensko stalno gledališče / Teatro Stabile Sloveno

Datum ni še določen / Data da definirsi, 2023
Trst / Trieste

Trst / Trieste
Tečaj fotografiranja s telefončkom s prof. M. Richembergom
Fotografare con il cellulare: corso con il prof. M. Richemberg
Organizator / Organizzato da: Fotovideo Trst 80

Datum ni še določen / Data da definirsi, 2023
Trst / Trieste

Trst / Trieste
Druga predstavitev knjige Luči in Senze Azije Paola Magnanija
Seconda presentazione del libro di Paolo Magnani Luci e ombre dell’Asia
Organizator / Organizzato da: Fotovideo Trst 80

Julij / Luglio, 2023
Kanalska dolina / Val Canale

Kanalska dolina / Val Canale
Poletna delavnica slovenskega jezika za šoloobvezne otroke
Corso estivo di lingua slovena per bambini e ragazzi
Organizator / Organizzato da: SKS Planika (Kanalska dolina) / Centro culturale sloveno Stella Alpina (Val Canale)

Torek / Martedì, 25. 07. 2023, ob / alle 20.30
Kontovel / Contovello
Park miru
Mir ni samoumeven
Mir ni samoumeven
Vojni dnevnik – o romanu, o Ukrajini in o vojni, ki je lahko tudi naša vojna. Z avtorjem knjige Boštjanom Videmškom se bo pogovarjal Marko Marinčič. V primeru slabega vremena bo večer v Kulturnem domu Prosek – Kontovel.

Diario di guerra – riguardo al romanzo, l’Ucraina e a una guerra che può essere anche la nostra. A conversare con l’autore Boštjan Videmšek sarà Marko Marinčič.
SDD Jaka Štoka / Associazione filodrammatica slovena Jaka Štoka

Ponedeljek / Lunedì, 24. 07. 2023, ob / alle 21.00
Trst / Trieste
Verdijev trg / Piazza Verdi
Koncert Etno Histeria World Orchestra
Concerto Etno Histeria World Orchestra
V sklopu Trieste Estate

Nell’ambito di Trieste Estate
Organizator / Organizzato da: ZSKD ETS 

Sobota / Sabato, 24. 06. 2023, ob / alle 10.00
Opčine / Opicina
Prosvetni dom
V knjigi skriti zaklad
Il tesoro del libro
Nastopa / Con: Zavod Enostavno prijatelji iz Ljubljane.
Otroška predstava za spodbujanje bralne kulture in domišljije. Pravljična vila otrokom pripoveduje pravljico o škratku Tinku Pobalinku. A ko obrne prvi list, Tinko skoči iz knjige in ne pusti, da Vila bere pravljice, saj trdi, da so pravljice dolgočasne. Ko pa Tinko začne nagovarjati otroke k delanju neumnosti, Vila prevzame stvari v svoje roke in v pravljično deželo skrije poseben zaklad, ki Tinka Pobalinka za vedno spremeni. Pravljična Vila nas nauči, da se v knjigah skrivajo največji zakladi vsega sveta.

Spettacolo per bambini in lingua slovena sull’amore per la lettura.
Organizator / Organizzato da: SKD Tabor / Associazione culturale slovena Tabor  

Petek / Venerdì, 23. 06. 2023, ob / alle 20.45
Ščedno – Števerjan / Ščedno – San Floriano del Collio
Kmetija Draga

Briške trcinke in prijatelji
Briške trcinke & friends

V kresni noči pevski pozdrav poletju z VS Briške trcinke, PO Dobrovo in Lejlo Juretič (kitara).
Serata estiva musicale con il gruppo vocale Briške trcinke, l’orchestra di fiati PO Dobrovo e la chitarrista Lejla Juretič.
Organizator / Organizzato da: KD Briški grič, Kmetija Draga / Associazione culturale Briški grič, Kmetija Draga

Četrtek / Giovedì, 22. 6. 2023, ob / alle 21.00
Prosek / Prosecco

B’lanc / Area sagre B’lanc
Koncert Vlada Kreslina in Iztoka Cergola
Concerto di Vlado Kreslin e Iztok Cergol
Koncert Vlada Kreslina in Iztoka Cergola z domačimi gosti: nastopila bosta ŽPZ Prosek – Kontovel in OPZ Vasilij Mirk. V primeru dežja bo dogodek v Kulturnem domu Prosek – Kontovel.

Concerto dei musicisti Vlado Kreslin e Iztok Cergol con la partecipazione del coro femminile ŽPZ Prosek – Kontovel e del coro di voci bianche OPZ Vasilij Mirk
Organizator / Organizzato da: SDD Jaka Štoka / Associazione filodrammatica slovena Jaka Štoka

Nedelja / Domenica, 18. 06. 2023, ob / alle 20.30
Križ / Santa Croce
Dom Albert Sirk / Teatro Albert Sirk
Kriška v’s’lica ‘Ma ka je t’ma’
Commedia musicale ‘Ma ka je t’ma’

Pevke zbora Kriške ribice so od leta 2020 zbirale material, da bi ustvarile veseloigro v kriškem narečju. Z intervjuji starejših Križanov so pridobile stare kriške pesmi in anekdote z namenom, da bi ovrednotile domače narečje in oživele stare vaške navade. S pomočjo dirigenta Aljoše Sakside, ki je uglasbil večino pesmi in umetnice ter pevke Pije Cah, ki si je zamislila besedila le-teh, je nastala kriška veselica.
Commedia musicale nel dialetto di Santa Croce.
Organizator / Organizzato da: SKD Vesna / Associazione culturale slovena Vesna  

Sobota / Sabato, 17. 06. 2023, ob / alle 20.30
Repen
Kraška hiša / Casa carsica
Četrt stoletja domačega petja
Concerto in occasione dei 25 anni del coro.
Koncert ob 25. obletnici Moškega pevskega zbora Kraški dom.

Concerto in occasione dei 25 anni del coro Kraški dom.Organizator / Organizzato da: KD Kraški dom / Associazione culturale KD Kraški dom 

Petek / Venerdì, 16. 06. 2023, ob / alle 21.30
Vrh / San Michele del Carso
Pohod / Passeggiata
Nočni kulturni pohod z glasbeno točko ‘Po sledeh vojne vihre’
Passeggiata notturna culturale e musicale sulle tracce della Prima guerra mondiale
KD Danica prireja nočni pohod ob pogovoru s krajevnim zgodovinarjem Mitjo Jurnom. Sprehod bo krenil od športno kulturnega središča Danica do rovov na Brestovcu, kjer bo pohodnike sprejela ženska vokalna skupina Danica s pesmimi na temo prve svetovne vojne. Sledil bo povratek do vaškega središča postezah, ki jih je v lanskem poletju zajel silovit požar. V središču Danica bosta na razpolago tudi hrana in pijača.

Passeggiata musicale sulle tracce della Prima guerra mondiale.
Organizator / Organizzato da: SKRD Danica / Associazione culturale ricreativa slovena Danica  

Petek / Venerdì, 16. 06. 2023, ob / alle 21.00
Štandrež / Sant’Andrea
KD Andrej Budal
Letni kino (Zgodbe iz kostanjevih gozdov in kratki filmi iz Kinoateljejevih delavnic)
Cinema all’aperto (Storie dai boschi di castagno e cortometraggi dei laboratori del Kinoatelje)
Povezava / Link: https://www.zskd.eu/2023/06/12/letni-kino-skrd-oton-zupancic-in-po-kras/

Organizator / Organizzato da: Kinoatelje, SKRD Oton Župančič, PO Kras – Doberdob 

Četrtek / Giovedì, 15. 06. 2023, ob / alle 21.00
Štandrež / Sant’Andrea
KD Andrej Budal
Letni kino (film Orkester in nastop PO Kras)
Cinema all’aperto (film L’Orchestra e concerto dell’orchestra di fiati PO Doberdob)
Povezava / Link: https://www.zskd.eu/2023/06/12/letni-kino-skrd-oton-zupancic-in-po-kras/

Organizator / Organizzato da: Kinoatelje, SKRD Oton Župančič, PO Kras – Doberdob

Četrtek / Giovedì, 15. 6. 2023, ob / alle 20.30
Prosek / Prosecco

Dvorišče sedeža Rajonskega sveta za Zahodni Kras / Cortile della sede della I Circoscrizione Altipiano Ovest
Magični koncert GD Prosek
Concerto magico del Complesso bandistico Prosek
Magično glasbeno popotovanje: godba vas bo popeljala v magični svet pravljic, čarovnij, Hollywooda …

Immergetevi in un magico viaggio musicale con la nostra banda: la magia delle favole, degli incantesimi, di Hollywood …
Organizator / Organizzato da: GD Prosek / Complesso bandistico Prosek

Sreda / Mercoledì, 14. 06. 2023, ob / alle 20.00
Barkovlje / Barcola
Ulica / Via Bonafata 6
Dobrodelno v poletje
Serata di beneficenza
Dobrodelni večer za pomoč ljudem v stiski zaradi poplav v Emiliji-Romanji, zaključni nastop ŽVS-Barkovlje (vodi Aleksandra Pertot, Florjan Suppani – violina in Marino Zobin – harmonika). Na sporedu bo tudi predstavitev knjige Šepet nevidnega morja. Avtorjem Dušanom Jelinčičem se bo pogovarjal Martin Poljšak.
Serata di beneficenza per le vittime delle inondazioni dell’Emilia Romagna. Saggio di fine anno del gruppo vocale femminile ŽVS Barkovlje (dir. Aleksandra Pertot, Florjan Suppani – violino e Marino Zobin – fisarmonica). Presentazione del libro »Šepet nevidnega morja« con l’autore Dušan Jelinčič.
Organizator / Organizzato da: SKD Barkovlje / Associazione culturale slovena Barkovlje 

Sobota / Sabato, 10. 06. 2023, ob / alle 20.30
Briščiki / Borgo grotta gigante
pri vodnjaku / presso il pozzo

Lepšega cajta na svetu ga ni
Lepšega cajta na svetu ga ni
Koncert ob 45. obletnici delovanja ženske pevske skupine Stu ledi – vezni tekst Vesna Guštin v sodelovanju s SKRD Dom Briščiki in pod pokroviteljstvom občine Zgonik. V slučaju slabega vremena bo dogodek v domu.
Il concerto in ocasione del 45° anniversario del gruppo vocale femminle Stu ledi – con Vesna Guštin in collaborazione SKRD Dom Briščiki. Con il patrocinio del comune di Sgonico. In caso di mal tempo l’evento si terra in sala.
Organizator / Organizzato da: STFS Stu ledi, SKRD Dom Briščiki / Associazioni STFS Stu ledi, SKRD Dom Briščiki.

 Četrtek / Giovedì, 8. 06. 2023, ob / alle 20.30
Vrh / San Michele del Carso
Kulturni dom Danica / Casa di Cultura Danica

Ko Kraševka … na dopust gre in s pesmijo pozdravi vse …
Ko Kraševka … na dopust gre in s pesmijo pozdravi vse …

Ženska pevska skupina Danica bo svojo bogato pevsko sezono zaključila s poletnim celovečernim koncertom na vrhovskem borjaču. V športno-kulturnem srediču Danica bo s petjem, glasbo in hudomušnimi prizori pozdravila vse, ki jim je skupno druženje ob slovenskih in tujih melodijah pri srcu.
Concerto del gruppo vocale femminile ŽVS Danica sotto la direzione di Jana Drasič.
Organizator / Organizzato da: SKRD Danica / Associazione culturale ricreativa slovena SKRD Danica
Povezava / Collegamento:
https://www.zskd.eu/2023/06/01/slofest-2023-ko-krasevka-na-dopust-gre-in-s-pesmijo-pozdravi-vse-skrd-danica/

Sreda / Mercoledì, 7. 06. 2023, ob / alle 20.30
Števerjan / San Floriano al Collio
Kulturni dom na Bukovju / Casa di Cultura – Bukovje

Najboljše češnje so tiste, ki jih delimo
Najboljše češnje so tiste, ki jih delimo
Gledališko pevska predstava otroške skupine Oder mladih KD Briški grič po navdihu zbirke zgodb Stare briške pravce. Avtor besedila: Kristina Kamaladevi Mihelj.

Spettacolo musical – teatrale del gruppo Oder mladih KD Briški grič, ispirata alla raccolta di racconti Stare briške pravce. Autore del testo: Kristina Kamaladevi Mihelj.
Organizator / Organizzato da: Briški grič
Povezava / Collegamento: https://www.zskd.eu/2023/05/30/slofest-2023-najboljse-cesnje-so-tiste-ki-jih-delimo-briski-gric/

Torek / Martedì, 6. 06. 2023, ob / alle 20.00
Gabrje / Gabria
Na sedežu društva KD Skala / Presso la sede dell’associazione KD Skala

Zvezde na borjaču
Zvezde na borjaču

Festival mladinske ustvarjalnosti v sklopu Junijskih večerov Občine Sovodnje ob Soči. Nastopajo: breakdance skupine Skala V.I.P. in V.I.P. Koper, plesna skupina SKD Rdeča zvezda in solistke šole petja Damjane Golavšek.
Festival della creatività giovanile nell’ambito delle serate di giugno, organizzate dal Comune di Savogna d’Isonzo. Si esibiranno i gruppi breakdance Skala V.I.P. e V.I.P. Koper (Capodistria), il gruppo di danza SKD Rdeča zvezda e le soliste della scuola di canto di Damjana Golavšek.
Organizator / Organizzato da: KD Skala – Gabrje / Associazione culturale Skala – Gabria
Povezava / Collegamento:
https://www.zskd.eu/2023/06/01/slofest-2023-zvezde-na-borjacu-kd-skala-gabrje/

Sobota / Sabato, 3. 6. 2023
Boljunec / Bagnoli della Rosandra
Občinsko gledališče France Prešeren / Teatro comunale France Prešeren

Oj Triglav moj dom
Oj Triglav moj dom
Gostovanje Akademske folklorne skupine F. Marolt. Skupina letos praznuje 75-letnico delovanja. Koreografije predstave vodijo od Porabja in Koroške čez Gorski Kotar in Čičerijo vse do Rezije in Tržaškega. Predstava vprizarja slovensko dediščino zunaj meja Slovenije.

Spettacolo di danza folkloristica del gruppo accademico folkloristico AFS F. Marolt. Il gruppo festeggia quest’anno il 75° di attività. Le coreografie condurranno lo spettatore in un viaggio attraverso il Porabje, la Carinzia, il Gorski Kotar, la Čičerija, fino ad arrivare in Val Resia e nei luoghi della provincia di Trieste, mettendo in scena uno spettacolo alla scoperta del patrimonio sloveno oltreconfine.
Organizator / Organizzato da: SKD Slavec / Associazione culturale slovena Slavec
Povezava / Collegamento: https://www.zskd.eu/2023/05/30/slofest-2023-oj-triglav-moj-dom/

Nedelja / Domenica, 21. 5. 2023, ob / alle 17.30
Nabrežina / Aurisina

Opuščeni kamnolom / Cava abbandonata
Koncert v opuščenem kamnolomu v Nabrežini
Concerto nella cava abbandonata di Aurisina
Koncert GD Nabrežina v izjemnem naravnem scenariju zapuščenega kamnoloma, kjer so delali in služili kruh naši dedje. Večer bodo sooblikovali gostje Aleksi Jercog & prijatelji, s sestavom glasbenikov iz treh dežel – iz Slovenije, Hrvaške in Slovenci iz Italije.

Concerto della Società bandistica GD Nabrežina nella suggestiva location naturale della cava di Aurisina, dove si guadagnavano da vivere i nostri avi. Ospite della serata il gruppo Aleksi Jercog & prijatelji composto da musicisti provenienti da tre paesi (Italia, Slovenia, Croazia).
Organizator / Organizzato da: GD Nabrežina / Società bandistica Nabrežina

Sreda / Mercoledì, 10. 5. 2023, ob / alle 20.00
Trst / Trieste

Narodni dom (ul. Fabio Filzi 14) / (via Fabio Filzi 14)
Identiteta na meji
L’identità sul confine
Pogovor s prof. Umbertom Galimbertijem na temo meje. Streaming v slovenščini: https://www.facebook.com/slofestZSKD

Incontro con il prof. Umberto Galimberti sul tema del confine. Diretta streaming in italiano: https://www.facebook.com/zvezazskd e https://www.youtube.com/@zvezaslovenskihkulturnihdr6784
Organizator / Organizzato da: ZSKD ETS, Barkovljanski mladinski krožek, SKD Barkovlje / ZSKD ETS, Circolo giovanile BMK, Associazione culturale slovena SKD Barkovlje